Problem med Telias SMTP-server
2009-04-28
Efter att Telia lagt in autentiseringskrav för att skicka epost, har visa användare som inte använder Telias epost problem att skicka mejl. Normalt ska det fungera om man använder smptrelay1.telia.com som SMTP-server med standardporten 25 men det är inte alltid detta fungerar. Du kan då pröva att ange ip-adressen för smptrelay1.telia.com som är 81.228.8.92 istället för smptrelay1.telia.com
 
SMTP-server
Korresponderande IP-adress
smptrelay1.telia.com
81.228.8.92
Standardport: 25
Standardport: 25